Sürücü Panoları

Sürücü Panoları

Sürücü Panoları 

Sürücü panoları, elektrik motorlarını kontrol etmek ve yönetmek için kullanılan panolardır. Elektrik motorları, birçok endüstriyel ve ticari uygulamada kullanılan temel güç kaynaklarıdır ve sürücü panoları, bu motorların hızını, torkunu ve çalışma parametrelerini kontrol etmek için kullanılır.

Sürücü panoları, elektrik motorlarının hızını ve torkunu ayarlamak, motorun çalışma frekansını kontrol etmek, enerji verimliliğini artırmak ve motorun korunmasını sağlamak için kullanılır. Ayrıca, motorun başlatılması, durdurulması ve yönünün değiştirilmesi gibi işlemleri gerçekleştirebilir.

Sürücü panoları genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir:

  1. Sürücü (VFD): Sürücü, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren elektrik motorunu kontrol etmek için kullanılan bir cihazdır. Sürücüler, motorun hızını, torkunu ve diğer işletim parametrelerini ayarlamak için değişken frekanslı sürücü (VFD) teknolojisini kullanır.
  2. Kontrol ve güç kartları: Sürücü panoları, motorun kontrolünü sağlamak için çeşitli kontrol ve güç kartları içerir. Bu kartlar, sürücü işlevlerini gerçekleştirmek ve motorun performansını kontrol etmek için gerekli elektronik devreleri içerir.
  3. HMI (İnsan-Makine Arayüzü): Sürücü panoları, operatörlerin sürücüyü kontrol etmesini ve izlemesini sağlayan bir HMI arayüzü içerir. Bu arayüz, kullanıcıların motorun çalışma parametrelerini ayarlamasını, hataları teşhis etmesini ve diğer işletim işlevlerini gerçekleştirmesini sağlar.
  4. Güç beslemesi: Sürücü panoları, motorun çalışması için gerekli gücü sağlamak için elektrik beslemesi içerir. Bu besleme, uygun gerilim ve akım seviyelerine sahip olmalıdır ve genellikle panonun içerisinde güç dönüştürücüler ve koruma cihazları bulunur.

Sürücü panoları, otomasyon sistemlerinde, endüstriyel tesislerde, fabrikalarda, su arıtma tesislerinde, enerji üretim tesislerinde ve diğer birçok uygulama alanında yaygın olarak kullanılır. Bu panolar, motorların enerji verimliliğini artırır, işletim süreçlerini optimize eder, arızaları teşhis eder ve motorların korunmasını sağlar.

PROJELERİMİZ 

PROJELERİMİZ 

Yapmış olduğumuz projelerimiz