AG-OG Panoları

AG-OG Panoları

Alçak Gerilim Panoları (AG Panoları)

Alçak gerilim panoları, elektrik dağıtım sistemlerinde düşük voltaj seviyelerinde elektrik enerjisinin kontrol edilmesi, dağıtılması ve korunması için kullanılan elektrik panolarıdır. Bu panolar, elektrik enerjisinin ana dağıtım noktasından kullanım noktalarına kadar olan süreçte elektrik akımını yönlendirmek ve koruma sağlamak amacıyla kullanılır.

Alçak gerilim panoları, elektrik panolarının bir türüdür ve çeşitli bileşenleri içerir. Bunlar şunları içerebilir:

  1. Anahtarlar: Anahtarlar, elektrik akımının kontrol edilmesi için kullanılır. Anahtarlar, elektrik akımının açık veya kapalı konumda olmasını sağlar. Anahtarlar, otomatik veya manuel olarak çalışabilir ve farklı tipleri, özellikleri ve uygulama alanları bulunur.
  2. Kesiciler: Kesiciler, aşırı akım, kısa devre veya diğer arızalar durumunda elektrik devresini kapatıp açabilen cihazlardır. Kesiciler, elektrik devresinin korunması ve güvenliğini sağlamak için kullanılır.
  3. Sigortalar: Sigortalar, elektrik devresinde aşırı akım veya kısa devre durumunda koruma sağlamak için kullanılır. Sigortalar, belirli bir akım değerini aşan durumlarda devreyi keser ve böylece elektrik devresindeki ekipmanların ve kabloların zarar görmesini önler.
  4. Ölçüm ve kontrol cihazları: Alçak gerilim panoları, gerilim, akım, güç faktörü, enerji tüketimi gibi elektriksel büyüklükleri ölçmek için ölçüm cihazları içerir. Kontrol cihazları, panonun işletimi ve kontrolü için kullanılır.
  5. Kablolama ve bağlantı elemanları: Alçak gerilim panoları, farklı cihazlar arasında elektrik bağlantılarını sağlamak için kablolama ve bağlantı elemanları içerir. Bu elemanlar, güvenli ve düzgün bir şekilde elektrik akımının iletilmesini sağlar.

Alçak gerilim panoları, endüstriyel tesislerde, bina elektrik dağıtım sistemlerinde, enerji üretim tesislerinde, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde, ofis binalarında ve diğer birçok uygulama alanında kullanılır. Bu panolar, elektrik güvenliğini sağlamak, elektrik dağıtımını yönetmek ve elektrik ekipmanlarını korumak için önemli bir rol oynar.

Orta Gerilim Panoları (OG Panoları)

Orta gerilim panoları, elektrik dağıtım sistemlerinde orta gerilim seviyelerinde elektrik enerjisinin kontrol edilmesi, dağıtılması ve korunması için kullanılan elektrik panolarıdır. Bu panolar, yüksek gerilim trafolarından gelen elektrik enerjisini düşük gerilim seviyelerine indirerek kullanım noktalarına iletmek için kullanılır.

Orta gerilim panoları, yüksek gerilim trafosundan çıkan elektrik enerjisini orta gerilim seviyesine indirir. Genellikle 3,3 kV, 6,6 kV, 11 kV gibi gerilim seviyelerinde kullanılırlar, ancak gerilim seviyesi proje gereksinimlerine göre değişebilir.

Bu panolar, birçok bileşen ve cihaz içerir:

  1. Kesiciler: Orta gerilim panolarında, aşırı akım, kısa devre veya diğer arızalar durumunda elektrik devresini açıp kapatabilen kesiciler kullanılır. Kesiciler, devrenin korunmasını sağlar ve elektrik güvenliğini artırır.
  2. Kontrol ve koruma cihazları: Orta gerilim panoları, gerilim, akım, güç faktörü gibi elektriksel büyüklükleri ölçmek ve kontrol etmek için ölçüm ve kontrol cihazları içerir. Ayrıca, panodaki elektrik akımını izlemek ve koruma sağlamak için farklı koruma cihazları da bulunabilir.
  3. Sigortalar: Orta gerilim panolarında, sigortalar arızalar durumunda koruma sağlamak için kullanılır. Aşırı akım veya kısa devre durumunda sigortalar devreyi kesebilir ve ekipmanların zarar görmesini önler.
  4. Röleler: Orta gerilim panoları, koruma ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirmek için röleler kullanır. Röleler, arıza durumlarını tespit eder ve gerekli müdahaleleri gerçekleştirir.
  5. Bağlantı elemanları: Orta gerilim panoları, panodaki bileşenlerin ve cihazların birbirine bağlanması için kablolama ve bağlantı elemanları içerir. Bu elemanlar, güvenli ve sağlam bir elektrik bağlantısı sağlar.

Orta gerilim panoları, enerji dağıtım sistemlerinde, endüstriyel tesislerde, altyapı projelerinde ve büyük bina komplekslerinde kullanılır. Bu panolar, elektrik güvenliğini sağlamak, enerji dağıtımını kontrol etmek ve elektrik ekipmanlarını korumak için önemli bir rol oynarlar.

Orta gerilim panoları, genellikle ulusal ve uluslararası elektrik standartlarına uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Ayrıca, projenin gereksinimlerine ve kullanım amacına göre özelleştirilebilir.

PROJELERİMİZ 

PROJELERİMİZ 

Yapmış olduğumuz projelerimiz