Kompanzasyon Panoları

Kompanzasyon Panoları

Kompanzasyon Panoları

Kompanzasyon panoları, endüstriyel tesislerde ve ticari binalarda kullanılan elektrik sistemlerinde güç faktörünü düzeltmek ve reaktif güç tüketimini dengelemek için kullanılan panolardır. Elektrik sistemlerinde, endüktif yüklerin (örneğin motorlar, transformatörler vb.) kullanılması nedeniyle reaktif güç tüketimi oluşur. Bu durum, güç faktörünün düşmesine ve enerji verimliliğinin azalmasına yol açabilir.

Kompanzasyon panoları, bu reaktif güç tüketimini dengelemek ve güç faktörünü düzeltmek için kullanılır. Bu panolar, kapasitif reaktif güç sağlayan kondansatör bankalarını içerir. Kondansatör bankaları, endüktif yüklerin neden olduğu reaktif gücü dengelemek ve faz farkını düzeltmek için kullanılır.

Kompanzasyon panoları genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir:

  1. Kondansatör Bankaları: Kompanzasyon panoları, kapasitif reaktif güç sağlamak için kondansatör bankalarını içerir. Kondansatörler, enerji sistemine reaktif güç sağlayarak güç faktörünü düzeltir.
  2. Koruma ve Kontrol Cihazları: Kompanzasyon panoları, kondansatör bankalarını kontrol etmek ve korumak için kullanılan koruma ve kontrol cihazlarını içerir. Bu cihazlar, kondansatörlerin güvenli ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlar.
  3. Sigortalar ve Kesiciler: Kompanzasyon panolarında, kondansatör bankalarını aşırı akım veya arıza durumlarına karşı korumak için sigortalar veya kesiciler bulunur. Bu cihazlar, gerektiğinde kondansatörleri devreden çıkararak koruma sağlar.

Kompanzasyon panoları, aşağıdaki faydaları sağlar:

  • Güç faktörünün düzeltilmesi: Kompanzasyon panoları, reaktif güç tüketimini azaltarak güç faktörünün iyileştirilmesini sağlar. Bu, enerji verimliliğini artırır ve enerji maliyetlerini düşürür.
  • Elektrik sistemlerinin kapasitesinin artırılması: Kompanzasyon panoları, reaktif güç tüketiminin azaltılmasıyla elektrik sistemlerinin kapasitesini artırır. Bu, mevcut elektrik altyapısının daha etkin kullanılmasını sağlar.
  • Elektrik ağının stabilitesini sağlama: Kompanzasyon panoları, güç faktörünün düzeltilmesiyle elektrik ağının stabilitesini artırır. Bu, gerilim düşüşlerini ve güç dalgalanm

PROJELERİMİZ 

PROJELERİMİZ 

Yapmış olduğumuz projelerimiz